Protezy stałe

Niektóre ubytki w uzębieniu wymagają zastosowania stałych uzupełnień protetycznych, do których należą protezy stałe. Tego rodzaju protezy osadzane są na stałe w jamie ustnej pacjenta przy wykorzystaniu specjalnego cementu protetycznego. Wśród nich rozróżnia się wkłady koronowe lub koronowo-korzeniowe stosowane na pojedyncze zęby oraz korony i mosty protetyczne wykorzystywane przy uzupełnieniu braku nawet kilku zębów.

Wkłady koronowo-korzeniowe mają za zadanie zastąpienie naturalnych koron zębów pacjenta w przypadku braku możliwości ich naturalnego odtworzenia. Zazwyczaj ten rodzaj protez stałych stosuje się na zęby ze znacznym stopniem zniszczenia korony lub przy jej całkowitym uszkodzeniu. Przed nałożeniem wkładu koronowo-korzeniowego wymagane jest odpowiednie przeleczenie korzenia i niewystępowanie wykluczających zastosowanie protezy stałej zmian patologicznych. Wkłady koronowo-korzeniowe mogą zarówno uzupełniać braki koron pojedynczych zębów jak również stanowić filar złożonego mostu protetycznego. Wkłady koronowe na trwałe przytwierdzane do wcześniej odpowiednio wyszlifowanych zębów oprócz uzupełniania zniszczonej, naturalnej korony zęba stosowane są ponadto coraz częściej w estetycznych zabiegach dentystycznych.

Do protez stałych należą również mosty protetyczne. Ich konstrukcję stanowi na stałe osadzone przęsło, którego zadaniem jest odtwarzanie nie tylko kształtu ale również czynności utraconego uzębienia oraz specjalnych elementów takich jak dla przykłady wkłady koronowe, które mocują przęsło mostu do zdrowych zębów.

Protezy stałe wykonywane są ze specjalnego materiału, który nie tylko ze względów estetycznych ale w pierwszej kolejności funkcjonalnych powinien odwzorować naturalne cechy charakterystyczne dla uzębienia. W ostatnim czasie najczęściej wykorzystywanym do produkcji protez stałych materiałem jest porcelana, stopy złota oraz specjalne materiały złożone, których jakość oraz cechy charakterystyczne zbliżone są do ceramiki.

Podziel się naszym wpisem (Stomatolog Gdańsk)

Zapisz informacje o naszym gabinecie na swojej ulubionej stronie!